About Mobile Centre Art LLC

Բջջային հեռախոսների վաճառքով զբաղվող Mobile Centre խանութների ցանցը հիմնվել է 2005 թվականին:

Այն հանդիսանում է Samsung Electronics-ի, Nokia-ի, Motorola-ի, Lenovo-ի, HT

  • Զանգերի կենտրոնի մասնագետ

    Mobile Centre Art LLC
    • Full Time
    • Posted 1 day ago
    • Apr 25, 2019