About TermIT

"Տերմիտ" ընկերությունը գործունեություն է ծավալում Ինտերնետային Վեբ-կայքերի ստեղծման, սպասարկման և առաջխաղացման ոլորտում:

Մեր առաքելությունն է ստեղծել աշխատանքի ճկուն համակարգ, որը հնարավորություն կտա պատվիրատուին ազատվել ավելորդ ծանրա-բեռնվածությունից. յուրաքանչյուր նախագիծ իրականացնելիս հաշվի են առնվում պատվիրատուի խնդիրները, ցանկությունները, առաջարկները, պահանջները, այնուհետև մշակվում է աշխատանքների կատարման կարգ՝ ըստ ժամանակահատվածների։ Սկսված պրոյեկտերը հասցվում են ավարտին:

 • Համակարգող վեբ ոլորտում

  TermIT
  Anywhere
  • Full Time
  • 3 weeks ago
  • Feb 28, 2018
 • Վաճառքի մենեջեր վեբ ոլորտում

  TermIT
  Anywhere
  • Full Time
  • 3 weeks ago
  • Feb 28, 2018

Company Details