Overview

Aquatek Մարզաառողջարանային և հյուրանոցային համալիրում աշխատանքի են հրավիրվում փորձառու սպասուհիներ

Responsibilities:

-N/A

Required Qualifications:

-Աշխատանքային փորձը հյուրանոցային համալիրների բնագավառում պարտադիր է
-Օտար լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
-Սեռը` իգական
-Տարիք` Մինչև 55

About X-Group

"X-Group" is a Union of Legal Entities, which was established in 19.01.2000

It is one of the biggest enterprises in Armenia, which is comprised of both resident and non-resident companies. The companies operating within "X-Group" union are of different spheres but their activity becomes more efficient, as they work under one roof of "X-Group" Union.
Having 10 years of experience the main goal of "X-Group" is to keep on perfectness in all its spheres of activity by contributing to the Economy of Armenia and providing best services and products to the public.