Overview

“Ջրաշխարհ”- ում աշխատանքի են հրավիրվում սանտեխնիկներ

Responsibilities:

-Ծորակների, լվացարանների, մարտկոցների, զուգարանագոգերի, պոմպերի նորոգում, նորի տեղադրում
-Ջրագծերի անցկացում
-Ոռոգման համակարգերի աշխատանքներ
-Սանտեխնիկական աքսեսուարների տեղադրոմ

Required Qualifications:

-Սեռ՝ արական
-Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ
-Տարիք՝ մինչև 55 տ.

About X-Group

"X-Group" is a Union of Legal Entities, which was established in 19.01.2000

It is one of the biggest enterprises in Armenia, which is comprised of both resident and non-resident companies. The companies operating within "X-Group" union are of different spheres but their activity becomes more efficient, as they work under one roof of "X-Group" Union.
Having 10 years of experience the main goal of "X-Group" is to keep on perfectness in all its spheres of activity by contributing to the Economy of Armenia and providing best services and products to the public.