Overview

“Պանդոկ Երևան” ռեստորանների ցանցին անհրաժեշտ են հաճախորդների սպասարկման մասնագետներ (CRM):

Responsibilities:

-Հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարում
-Հաճախորդների սպասարկում, նոր ծառայությունների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
-Նոր հաճախորդների հետ հարաբերությունների հաստատում
-Կորպորատիվ հաճախորդների հետ հարաբերությունների պահպանում և զարգացում
-Ռիսկերը վերահսկելու համար պարբերաբար հաճախորդների հետ կապի հաստատում
-Հաճախորդների պահանջմուքների բացահայտում
-Հաճախորդների գոհունակության բարձրացման ծրագրեր՝ լոյալության և նվիրվածության խթանում
-Հաճախորդներից ստացվող բողոքների, առաջարկություների, հարցումների վերլուծություն, դրանց բարելավման առաջարկների ներկայացում
-Հաճախորդների տվյալների բազաների վարման աշխատանքների կոորդինացում, անալիտիկ նյութերի պատրաստում
-Հարցումների և մասնաճյուղերի մոնիթորինգի արդյունքներից և վերլուծական նյութերից բխող առաջարկությունների և բարելավմանը ուղղված գործողությունների և քայլերի մշակում

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն
-Նվազագույնը 2 տարվա աշխատանքային փորձ հաճախորդների սպասարկման ոլորտում
-Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզվի գերազանց իմացություն
-Microsoft Office փաթեթի գերազանց իմացություն
-Հաճախորդների պահանջները բացահայտելու, կանխատեսելու և արդյունավետ արձագանքելու ունակություն
-Հաղորդակցման և վեճերի լուծման հմտություններ
-Տեղեկությունների հավաքման, մշակման և վերլուծության ժամանակակից մեթոդների իմացություն
-Բանակցային հմտություններ
-Հաճախորդների սպասարկման էթիկետի իմացություն