Overview

Լեսօնա ընկերությանը, որը ներկայացնում է Hermitage օծանելիքի խանութների ցանցը և Bandinini իտալական կոշիկների խանութը, անհրաժեշտ է Մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ, ով զբաղվելու է աշխատանքային հարաբերությունների ձևակերպումների հարցերով:

Responsibilities:

- Իրականացնել աշխատանքային հարաբերությունների փաստաթղթային ձևակերպումները, համապատասխան փոփոխությունների գրանցումը (կազմել և ձևակերպել աշխատանքային պայմանագրեր, համաձայնագրեր, հրամաններ)
- Վարել և պահպանել աշխատակիցների անձնական գործերը պատշաճ և մշտապես համալրված վիճակում` ապահովելով դրանց ճշգրտությունը և գաղտնիությունը, և կատարել ՀՀ աշխատանքային օրենդրության պահանջներին համապատասխան բոլոր գրառումները,
- Հաշվապահությանը պատշաճ կերպով տեղեկացնել որևէ կադրային փոփոխության վերաբերյալ, որը կարող է ունենալ ֆինանսական հետևանքներ` անհրաժեշտ փաստաթղթերի (նոր պայմանագիր, աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագիր, պայմանագրերի փոփոխություններ և այլ) պատճեների ժամանակին ապահովմամբ:

Required Qualifications:

- Բարձրագույն կրթություն,
- ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի իմացություն,
- Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ կադրային գործեր վարելու ոլորտում,
- Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
- Անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
- Սահմանված ժամկետներում առաջադրանքներ իրականացնելու հմտություններ ,
- Վերլուծական մտածողություն և կազմակերպչական ունակություններ ,
- Առաջնահերթություններ սահմանելու և բարդ իրավիճակներում արդյունավետ որոշումներ կայացնելու ունակություններ,
- Հայկական Ծրագրեր, Microsoft Office և օժանդակ ծրագրերի իմացություն,
- Դիմորդերի և կազմակերպության աշխատակիցների հետ շփում հաստատելու և արդյունավետ համագործակցելու կարողություն,
- Մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն, կարգապահություն և պատասխանատվության զգացում: