Overview

Վարել բանկի սեփականությանն անցած գրավների իրացման ամբողջական գործընթացը:

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ` Խնդրահարույց ակտիվների կառավարման բաժին

ՊԱՇՏՈՆԸ` Մասնագետ

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`

-Արտոնությունների բարձր մրցակցային փաթեթ

-Հիմնական աշխատանք, աշխատանքն անմիջապես սկսելու և անորոշ -ժամկետով աշխատելու հնարավորություն

-Մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացման հնարավորություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ` ՀՀ, ք. Երևան

Responsibilities:

-Իրականացնել Բանկի այլ շահագրգիռ ստորաբաժանումներից ժամկետանց դեբիտորական պարտքերի և վարկային փաթեթների ստացում, դրանց հաշվառում
-Խնդրահարույց հաճախորդների հետ կապի հաստատում, գրավների մոնիտորինգի իրականացում և գնահատման կազմակերպում
-Բռնագանձման փուլում գտնվող գրավների և բանկին սեփականությանն անցած գույքերի իրացման ամբողջական գործընթացի վարում
-Արտադատական կարգով գրավադրված գույքի վրա բռնագանձում տարածելու աշխատանքների կազմակերպում
-ԴԱՀԿ-ի հետ համատեղ մասնակցել վտարման և բռնագանձման գործընթացներին, վերահսկել ԴԱՀԿ վարույթում գտնվող գործերի վարման ընթացքը
-Բաժնի վարույթում գտնվող խնդրահարույց գործերի վերաբերյալ ներկայացնել պարբերական հաշվետվություններ ԱԾ ղեկավարին և Վարկային կոմիտեին
-Անալիտիկ տեղեկանքների կազմում
-Որոշակի պրոցեսների դեպքում համապատասխան պետական մարմիններին գրագետ և բովանդակային դիմումներ գրելու կամ բացատրություններ տալու ունակություն
-Կատարել ԱԾ ղեկավարի այլ հանձնարարականներ

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն
-Առնվազն 2 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ
-Վերլուծական և ճկուն մտածելակերպ
-Անշարժ գույքի վաճառքի հմտություն և փորձ
-Ինքնուրույն, թիմային աշխատանքի ունակություններ, կիրթ պահելաձև
-Աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք և բարձր պատասխանատվություն
-MS Office, MS Outlook, Internet համակարգերի գերազանց իմացություն
-Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն

About Ameriabank CJSC

Ameriabank is a corporate bank with integrated investment-banking and a limited number of retail banking services. The united team of Ameriabank and Ameria Group Companies provides individual financial-banking solutions. We carve out paths for improvement of your business and lifestyle, via both traditional and alternative, hyper-advanced banking technologies.