Overview

“Էկրա Կովկաս” ընկերությանն անհրաժեշտ է գնումների մասնագետ:

Responsibilities:

-Տեղական և արտասահմանյան շուկայի ուսումնասիրություն, անհրաժեշտ ապրանքների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում
-Ակտիվ նամակագրություն և հեռախոսային կապի հաստատում արտասահմանյան և տեղեկան մատակարար կազմակերպությունների հետ պատվերների ձևակերպում
-Պատվիրված ապրանքների բեռափոխադրման կազմակերպում, տեղական և միջազգային բեռնափոխադրող ընկերությունների հետ բանակցելու պարտականություն
-Բեռների ընդունման, տեղավորման և ելքագրման գործընթացի կազմակերպում համագործակցող պահեստներում
-Տնօրինությանը հաշվետվությունների տրամադրում` աշխատանքների ընթացքի և արդյունքի վերաբերյալ

Required Qualifications:

-Առնվազն բակալավրի աստիճանի կրթություն: Ցանկալի է ինժեներական, տեխնիկական ոլորտներում
-Համապատասխան ոլորտում 3-5 տարվա աշխատանքային փորձ
-Օտար լեզուների` ռուսերենի գերազանց և անգլերենի լավ իմացություն
-MS Office-ի իմացություն և վարժ կիրառում, հատկապես` MS Excel, MS Word
-Հաղորդակցվելու և որոշումներ կայացնելու գերազանց ունակություններ,
-Նախաձեռնողականություն, ինքնուրույնություն, կազմակերպվածություն և տրամաբանություն
-Պատասխանատվության բարձր զգացում և մարդկային բարձր որակներ
-Գործնական նամակագրության կարողություն
-Միջազգային մակարդակով բանակցություններ վարելու ունակություն

About EKRA Research and Production Enterprise Ltd

ООО научно-производственное предприятие "ЭКРА" осуществляет: проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), выполнение проектных работ, шеф-наладку оборудования на объекте, обучение, гарантийное и сервисное обслуживание.