Overview

Էկրա Կովկաս ընկերությանն անհրաժեշտ է գործադիր տնօրենի օգնական:

Responsibilities:

-Ադմինիստրատիվ օժանդակության ցուցաբերում տնօրինությանը, գործնական նամակագրության վարում
-Անհրաժեշտության դեպքում գրավոր / բանավոր թարգմանությունների կատարում
-Համապատասխան փաստաթղթերի մշակում և պահպանում
-Հեռախոսազանգերի և հաղորդագրությունների ընդունում, համակարգում, հարցումների կառավարում՝ տրամադրելով պարզաբանումներ և ուղղորդումներ
-Հանդիպումների, միջոցառումների օրակարգերի ու ծրագրերի կազմում
-Տեղեկատվության հավաքարագրում, տվյալների բազայի համակարգում և թարմեցում, փաստաթղթաշրջանառության կառավարում, արդյունավետության վերահսկում
-Ընդհանուր փաստաթղթերի պատճենում և համակարգում
-Հանդիպումների և ժողովների ժամանակացույցի կազմում
-Գործուղումների և հանդիպումների նախապատրաստում և համակարգում, օրակարգի հստակեցում, հրավիրատոմսերի և վիզաների պատրաստում, հյուրանոցների սենյակների, տոմսերի ամրագրում և այլն
-Ղեկավարի հանձնարարությամբ համանման այլ աշխատանքների իրականացում

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն
-Համապատասխան ոլորտում առնվազն 2 տարվա նույնանման աշխատանքային փորձ
-Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց ունակություն
-MS Office-ի իմացություն և վարժ կիրառում
-Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն (պարտադիր պայման)
-Արդյունավետ և կազմակերպված աշխատելու և արագ կողմնորշվելու ունակություն
-Արագ փոփոխվող և զարգացող միջավայրում աշխատելու ունակություն
-Միջանձնային շփման գերազանց ունակություն, բարեհամբույր և պրոֆեսիոնալ վարվելակերպ
-Պատասխանատվության բարձր զգացում

About EKRA Research and Production Enterprise Ltd

ООО научно-производственное предприятие "ЭКРА" осуществляет: проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), выполнение проектных работ, шеф-наладку оборудования на объекте, обучение, гарантийное и сервисное обслуживание.