Overview

Responsibilities:

• Ցանցի կառուցում
• Կաբելային մոնտաժման աշխատանքներ
• Մասնակցություն վթարավերականգնողական աշխատանքներին
• Կաբելային մոնտաժման աշխատանքների վերաբերյալ բազային գիտելիքներ
• Հաճախորդների տեխնիկական և ծրագրային սպասարկում

Required Qualifications:

• Հաղորդակցման բարձր մակարդակ
• Ֆիզիկական բավարար տվյալներ
• Բարձրությունից չվախեցող
• Windows օպ. համակարգի բազային տիրապետում
• Պատկերացում ցանցային տեխնոլոգիաների մասին
• TCP/IP, Firewall, Nat գաղափարների իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն
• Համապատասխան փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն