Overview

Responsibilities:

Ամենօրյա այցելություն սպառողներին
Ապրանքի վաճառք սպառողներին Վաճառված ապրանքների դիմաց գումարների ստացում
Սպառողներից պահանջների գրանցում և փոխանցում համապատասխան մասնագետին
Կատարված աշխատանքների ամենօրյա զեկույց գրասենյակում
աճառքի աճի նոր հնարավորությունների բացահայտում, վերլուծությունների իրականացում, լավ ու վատ վաճառքների պատճառների ուսումնասիրում և առանձին ապրանքախմբերի վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում՝ վերջիններիս վաճառքի կայուն աճն ապահովելու համար 

Required Qualifications:

Աշխատանքային փորձ վաճաքռի կամ շինարարության ոլորտում առնվազն 1 տարի