Overview

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ Իրավախորհրդատու (պայմանագրերի և բիզնես ուղղությունների իրավական սպասարկման գծով)

ԴՐՈՒՅՔ Լրիվ դրույք

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԻԶԲ Հնարավորինս սեղմ ժամկետներում

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ Գլխամասային գրասենյակ

Responsibilities:

-Ստորբաժանմանը հասցեագրված տարաբնույթ փաստաթղթերի ուսումնասիրում և դրանց վերաբերյալ պատասխան գրությունների կազմում և տրամադրում
-Փաստաթղթերի ամբողջականության և պատշաճ ձևակերպման ապահովում և դրանց թվայնացում
-Ներքին ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքներում մասնակցություն ներքին իրավական ակտերի և ներկայացված այլ փաստաթղթերի վերաբերյալ եզրակացությունների տրամադրում
-Բանկի հրամանների հանձնարարականների հրահանգների և այլ կազմակերպչական փաստաթղթերի նախնական ստուգում և անհրաժեշտության դեպքում այդ փաստաթղթերի նախապատրաստմանը մասնակցություն
-Բանկի կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ աշխատանքներին մասնակցություն պայմանագրերի նախագծերի մշակման գործընթացում իրավաբանական քննություն վիզավորում Բանկի ղեկավարությանը հայտնաբերված օրենսդրությանը չհամապատասխանող կամ Բանկի շահերից չբխող կետերի վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում
-Տիպային պայմանագրերի և Բանկի համաձայնությունների օրինակների մշակում՝ ինքնուրույն կամ այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ միասին
-Պայմանագրերի կնքման և կատարման ապահովման համար լիազորագրերի և այլ փաստաթղթերի կազմում
-Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի համակարգված հաշվառում և պահպանում
-Աշխատանքային և կոլեկտիվ պայմանագրերի համաձայնագրերի տիպային ձևերի մշակում
-Աշխատանքային դիսցիպլինայի ամրապնդման համար միջոցառումների ձեռնարկման մշակման մասնակցություն և միջոցառումներին մասնակցություն Բանկի վնասների հատուցման և գողություն դեպքերը կանխելու համար
-Խրախուսման կամ Բանկի աշխատակիցներին կարգապահական կամ նյութական պատասխանատվության ենթարկելու հարցերի վերաբերյալ եզրակացությունների տրամադրում
-Հրամանների իրավաբանական փորձաքննություն և վիզավորում գործող օրենսդրության հետ դրանց անհամապատասխանության դեպքում հարցի օրինական լուծման համար ղեկավարներին առաջարկությունների ներկայացում
-Աշխատակիցների հետ ինդիվիդուալ և կոլեկտիվ նյութական պատասխանատվության պայմանագրերի տիպային ձևերի մշակում
-Աշխատակիցների ուսման ուղորդելու և ուսումնական պայմանագրերի տիպային ձևերի մշակմանը մասնակցություն

Required Qualifications:

-Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն (մագիստրոսի կոչումը ցանկալի է)
-Առնվազն 6 ամսվա մասնագիտական իրավաբանական փորձ Կենտրոնական բանկում կամ ցանկացած առևտրային բանկում կամ վարկային կազմակերպությունում կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ առևտրային կազմակերպության իրավախորհրդատուի կամ փաստաբանի պաշտոնում
-MS Office-ի իմացություն
-Փաստաբանի որակավորումը ցանկալի է
- Գույքային (իրային) և աշխատանքային հարաբերությունների և դրանք կարգավորող իրավական ակտերի իմացություն
-Հայերեն (գերազանց) ռուսերեն (լավ) անգլերենի իմացությունը ցանկալի է