Overview

Responsibilities:

Հիմնական պարտականություններն են՝

-    պատասխանել հեռախոսազանգերին, գրառել ստացվող տեղեկատվությունը,

-    կազմել փաստաթղթեր, նամակներ

-    աջակցել աշխատանքային պայմանագրերի, հրամանների տեղեկագրերի վարման գործում,

-    աջակցել ընկերության հաշվապահական և ֆինանսական հաշվառման որոշ փաստաթղթերի վարման գործում,

-    իրականացնել գրասենյակային ապրանքների գնում և տնտեսավարություն

-    այլ ադմինիստրատիվ աշխատանքներ:

Required Qualifications:

Հիմնական պահանջներն են՝

-   բարձրագույն կրթություն,

-   հայերենի գերազանց, անգլերեն լեզվի բավարար իմացություն,

-   MS Office ծրագրային փաթեթի իմացություն և ինտերնետից օգտվելու ունակություն,

-   աշխատասիրություն և պատասխանատվության զգացում,

-    լարված իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու հատկություն,

-    թիմում աշխատելու ունակություն,

-    աշխատանքային փորձը ցանկալի է։