Overview

Responsibilities:

 • Հետևել աշխատողների և կազմակերպության տարածքում գտնվող մարդկանց անվտանգ պահվածքին
 • Ապահովել ընկերության տարածքում գտնվող գույքի անվտանգությունը
 • Ապահովել և մասնակցել հակահրդեհային կանոնների պահպանմանը
 • Կատարել շրջայցեր ընկերության տարածքում անվտանգության և հակահրդեհային ռիսկերը կանխարգելելու նպատակով
 • Իհայտ բերել ընկերության անվտանգությանը սպառնացող ռիսկերը
 • Պատահարների դեպքում  տեղեկացնել ղեկավարությանն ու համապատասխան մարմիններին և ապահովել նրանց մուտքը կազմակերպություն
 • Վերահսկել և գրանցել մեքենաների, սարքավորումների, ՊԱ-ի՝ կազմակերպություն մուտքին ու ելքին
 • Կատարել արտաքին զննումներ և օրական ստուգումներ ալկոթեստերով
 • Կատարել պլոմբների ընդունում-հանձնում
 • Հետևել անցագրային ռեժիմի պահպանմանը, խախտումների դեպքում տեղեկացնել ղեկավարությանը
 • Մթերման ժամանակ վերահսկել մեքենաների մուտքը և ելքը, կարգավորել հերթը, հետևել մատակարարների անվտանգ պահվածքին
 • Անմիջական ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարել պայմանագրով սահմանված աշխատանքային գործառույթների հետ անմիջականորեն կապված այլ գործառույթներ, որոնք համապատասխանում են իր մասնագիտությանը կամ պաշտոնին
 • Վարել անցագրային կետում առկա գրանցամատյաններ, անհրաժեշտության դեպքում տալ հաշվետվություն.

 

Required Qualifications:

 • Մասնագիտական աշխատանքային փորձ
 • Ֆիզիկական պատրաստվածություն
 • Մեքենա վարելու կարողություն
 • Համակարգված աշխատելու կարողություն
 • Թիմում աշխատելու կարողություն
 • Արտակարգ իրավիճակներում կողմնորոշվելու կարողություն
 • Համակարգչային գիտելիքներ
 • Օտար լեզուների իմացությունը  կդիտվի որպես առավելություն