Overview

Responsibilities:

Տվյալ հաստիքի հիմնական պարտավորություններն են՝

1․ համակարգչի վրա փաստաթղթերի պատրասում,
2․ մակետավորում,
3․ նախատպագրական թղթերի վրա աշխատանք, շտկում։

Required Qualifications:

Տվյալ հաստիքի համար անհրաժեշտ է հետևյալ գիտելիքներն ու կարողությունները․

1․աշխատանքային փորձ ՝ ցանկալի է տպարանում, հրատարակչությունում կամ ոլորտին մոտ հիմնարկություններում։

2․ համակարգչային հետևյալ ծրագրերի տիրապետում՝ Adobe Photoshop, Indesign, Coreldraw,

3. հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն (անգլերեն լեզվի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն)