Overview

Responsibilities:

 • Հաշվապահական հաշվառման վարում
 • Հաշվետվությունների կազմում, համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրության
 • Վիճ. վարչության հաշվետվությունների կազմում
 • Հաշվապահական փաստաթղթերի կազմում և փաստաթղթաշրջանառության վարում
 • Բանկային հաշիվների ամենօրյա ձևակերպում
 • Հարկային հաշիվների էլեկտրոնային դուրս գրում
 • Աշխատավարձի հաշվարկային և վճարային փաստաթղթերի կազմում և վճարում
 • Գործընկերների դեբիտորների և կրեդիտորների հաշվառում
 • Գլխավոր հաշվապահի հանձնարարությամբ այլ աշխատանքների իրականացում
 • Ծրագրային բազաներում ընթացիկ այլ գործարքների վերաբերյալ համապատասխան գործառնությունների մուտքագրում 
 • Նյութական արժեքների և հիմնական միջոցների, դրանց շարժերի հետ կապված գործառնությունների իրականացում
 • Առհաշիվ գործարքներին առնչվող առաջնային փաստաթղթերի գրանցում 
 • Անհրաժեշտության դեպքում աջակցել կամ փոխարինել թիմակիցներին 

Required Qualifications:

Պահանջվող Հմտություններ / Պայմաններ

 • Բարձրագույն կրթություն ֆինանսական կամ հաշվապահական ոլորտում
 • 1C ծրագրի 8-րդ տարբերակի իմացություն
 • Հաշվապահական ոլորտում առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Համակարգչային գիտելիքներ (MS Office)
 • E-invocing համակարգչային հավելվածի գերազանց տիրապետում
 • ՀԾ Բանկ-Հաճախորդ ծրագրի իմացություն
 • ՀՀ հարկային օրենսգրքի և օրենսդրության տիրապետում
 • Մեծ ծավալի ինֆորմացիայի հետ աշխատելու ունակություն
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերեն լեզվի լավ իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
 • Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում