Overview

Responsibilities:

- Շինանյութի շուկայի պարբերական ուսումնասիրություն, առկա միտումների բացահայտում,

- Շուկայում առավել պահանջված ապրանքատեսակների ընտրություն և ցանկի առաջարկ, ինչպես նաև այդ ցանկի պարբերական թարմացում,

- Առանձին ապրանքների պահանջարկի և առաջարկի ուսումնասիրություն և համապատասխան ապրանքատեսականու թարմացման առաջարկությունների ներկայացում,

 - Թիրախային լսարանի համար հատուկ ապրանքատեսականու առաջարկի կազմում,

- Վարձակալների առաջարկների և տեսականու ուսումնասիրություն՝ համաձայն Մոլի քաղաքականության և ներկայացված տեսականու պահանջների,

- Վաճառքի խթանման մեթոդների համադրում առաջարկվող ապրանքատեսակների հետ՝ հաշվի առնելով սեզոնային, խաչաձև վաճառքի, Մոլի կարիքների և պահանջների, ինչպես նաև այլ գործոնները:


Required Qualifications:

- Վաճառքի իրականացման և շուկայագիտական գիտելիքներ,

-Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ,

- Շուկայում առկա խոշոր շինարարական և շինանյութ ներկրող ընկերությունների մասին տեղեկացվածություն,

- Աշխատանքային փորձը շինարարական ընկերության կամ շինանյութ ներկրող և/կամ վաճառող ընկերության վաճառքների, պահեստի կառավարման, մարքեթինգի բաժնում շատ ցանկալի է: