Overview

“Իվ Մենեջմենթ” շինարարական կազմակերպությանն անհրաժեշտ է աուդիտոր-ֆինանսիստ:

Responsibilities:
 • Վերլուծել կազմակերպության ֆինանսական գործունեությունը;
 • Իրականացնել հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի և հաշվետվությունների աուդիտ, գնահատել դրա հուսալիությունը;
 • Տալ անհրաժեշտ առաջարկություններ նախագծերի արդյունավետ կառավարման սկզբունքներին համահունչ;
- Հաղորդակցվել պետական մարմինների հետ՝ հավաքագրելու աուդիտի իրականացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը;
 • Ձեռք բերել բավարար համապատասխան աուդիտորական ապացույցներ՝ ստանալու համար եզրակացություններ և ներկայացնելու համար առաջարկություններ;
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և վերլուծություն;
 • Ֆինանսական տվյալների համապարփակ վերլուծության իրականացում;
 • Հարկերի հաշվարկում, հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում;
 • Հաշվապահական հաշվառման վարում;
 • Բանկային փոխանցումների իրականացում, բանկային հաշիվների քաղվածքների դրամական միջոցների հաշվառում;
 • Գործընկերների հետ փոխադարձ հաշվարկների իրականացում:
Required Qualifications:
 • Բարձրագույն կրթություն՝ ֆինանսական ոլորտում;
 • Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական պլանավորման հաշվետվությունների կազմման և տվյալների վերլուծության ոլորտում (ներդրումային, շինարարական կազմակերպություններում աշխատելու փորձը կդիտվի որպես առավելություն);
 • Հարկային օրենսդրության իմացության բարձր մակարդակ;
 • ՀԾ Հաշվապահ ծրագրի գերազանց իմացություն;
 • Excel-ի բարդ ֆունկցիաներով աշխատելու իմացություն;
 • E-invoicing, tax-online ծրագրերի իմացություն;
 • Հաշվապահի և աուդիտորի որակավորման քննություններին մասնակցությունը կդիտվի որպես առավելություն;
 • ACCA-ի որակավորման առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն
Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն:

Please Note: This job was discovered by our search engine and republished for your convenience. Please be aware that some information may be incorrect or incomplete. For the original job posting and full details, please visit the job link on the owner’s page.