Overview

Digitain LLC is looking for a Հասանելիությունների վերահսկման մասնագետ.

Responsibilities:
 • Գրասենյակի ընդունարանից տրամադրել մուտք/ելքի հասանելիություններ և անցաքարտեր
 • Հետևել անցակետերի համակարգի ճիշտ աշխատանքին
 • Իրականացնել ընկերության տարածք մուտք գործող այցելուների անցաքարտի տրամադրում
 • Անցաքարտը կորցրած կամ մոռացած աշխատակիցներին տրամադրել նոր անցաքարտ
 • Պարբերաբար իրականացնել անցակետերի ծրագրային տվյալների վարում, թարմացում և հաշվետվությունների պատրաստում
 • Կատարել հաստիքից բխող այլ գործառույթներ
Required Qualifications:
 • Բարձրագույն կրթություն
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ ադմինիստրատիվ ոլորտում
 • Հայոց լեզվի գերազանց իմացություն
 • Ռուսերենի և անգլերենի միջինից բարձր մակարդակի իմացություն
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
 • Համակարգչով վարժ աշխատելու, նոր ծրագրեր սովորելու կարողություն
 • MS Office-ի իմացություն (մասնավորապես Word, Excel)

Please Note: This job was discovered by our search engine and republished for your convenience. Please be aware that some information may be incorrect or incomplete. For the original job posting and full details, please visit the job link on the owner’s page.