Overview

Արմսվիսբանկ ՓԲ ընկերության Հաճախորդների սպասարկման դեպարտամենտին անհրաժեշտ է սպասարկման մասնագետ:

Responsibilities:
 • Բանկային հաշիվների բացում;
 • Ավանդային պայմանագրերի կազմում և ձևակերպում, ծրագրային մուտքագրումներ;
 • Զանգերի պատասխանում, ուղղորդում, գործող հաճախորդների հաշիվների սպասարկում հեռախոսային զանգերի միջոցով, մասնավորպես, ընթացակարգերի համաձայն տեղեկատվության տրամադրում, բանավոր հարցումների կատարում (օրինակ՝ քաղվածքների ուղարկում հաճախորդի էլ. հասցեին) և այլն;
 • Բանկի ծառայությունների մասին պոտենցիալ հաճախորդներին տեղեկատվության տրամադրում;
 • Տարանցիկ հաշիվներում առկա գումարների շարժի հսկում;
 • Հաճախորդներին Բանկի կողմից տրամադրվող ներդրումային ծառայությունների ներկայացում և պայմանագրերի կազմում;
 • Կազմել վարկային, գրավի, երաշխավորության և այլ պայմանագրերը, իրականացնել Բանկի հաշվեկշռում վարկերի տրամադրման, մարման, ինչպես նաև երաշխավորությունների և գրավների` արտահաշվեկշռում հաշվառման, փակման գործընթացների ապահովումը:
Required Qualifications:
 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն;
 • Պատասխանատվության բարձր աստիճան;
 • Հաղորդակցման և կազմակերպչական գերազանց հմտություններ;
 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն;
 • Microsoft Office ծրագրային փաթեթի գերազանց իմացություն;
 • Arm Soft Bank իմացությունը ցանկալի է:

Please note: Our intelligent job search engine discovered this job and republished it for your convenience.
Please be aware that the job information may be incorrect or incomplete. The job announcement remains the property of its original publisher. To view the original job and its full details, please visit the job's URL on the owner’s page.