Overview

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ Հարկային հաշվառման և պլանավորման բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ

ԴՐՈՒՅՔ Լրիվ դրույք

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԻԶԲ Հնարավորինս սեղմ ժամկետներում

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ Գլխամասային գրասենյակ

Responsibilities:

-Հարկային ձևակերպումների հաստատում
-ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում հարկային մարմիններին ներկայացվող հաշվետվությունների
-պատրաստում և ներկայացում
-ՀՀ հարկային օրենսդրության համապատասխան Բանկի կողմից վաճառվող պրոդուկտների Բանկի կողմից իրականացվող
-գործառույթների հարկային էֆֆեկտիվության ուսումնասիրություն վերլուծություն և արդյունքների ներկայացում
-ՀՀ հարկային օրենսդրության փոփոխությունների ուսումնասիրություն վերլուծություն և հետևանքների ներկայացում
-Հաշվետվությունների կազմման գործընթացի ավտոմատացման վերաբերյալ տեխնիկական առաջադրանքների մշակում առաջարկությունների ներկայացում
-Հարկային մարմիններին ներկայացվող հաշվետվությունների հետ կապված հարցադրումների վերաբերյալ պարզաբանումների նախնական պատրաստում
-Բաժնի ներքին իրավական ակտերով որոշումներով և հրամաններով իրեն վերապահված այլ գործառույթների և իր գործառույթներին առնչվող այլ հանձնարարականների կատարում

Required Qualifications:

-Վերջին 5 տարվա ընթացքում առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում (նախընտրելի է հաշվապահական հաշվառման հաշվետվությունների պատրաստման և հարկային մարմինների հետ աշխատելու ուղղվածությամբ)
-Բարձրագույն (տնտեսական կամ տեխնիկական կրթությունը նախընտրելի է)
-MS Office LSoft ծրագրի իմացություն
-Հայերեն (գերազանց) ռուսերեն (բավարար) անգլերեն (բավարար)
-Բանկային ոլորտը կանոնակարգող օրենքների և իրավական ակտերի ընդհանուր իմացություն ՀՀ հարկային օրենսդրության լավ իմացություն Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների ընդհանուր իմացություն