Overview

Responsibilities:

  •  Ուսումնասիրել առևտրային ոլորտի բիզնես գործընթացները,
  •  Իրականացնել հաճախորդների խորհրդատվություն՝ ի հայտ բերելով ծրագրային խնդիրների առաջացման պատճառներն, և օգնել դրանց լուծման հարցում,
  •  Առաջադրել ծրագրային լուծումներ պահանջող խնդիրներ ծրագրավորողներին,
  •  Կազմակերպել հանդիպումներ հաճախորդների հետ ծրագրերի ներդրման փուլում՝ գրանցելով նրանց պահանջներն ու առաջարկները,
  •  Ստուգել կատարված խնդիրներն ու հանձնել հաճախորդներին նախապես սահմանված ժամկետներում։

Required Qualifications:

  •  Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ մաթեմատիկական կրթություն (կարող են դիմել նաև մագիստրատուրայի ուսանողները),
  •  Ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն,
  •  1C համակարգի և անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
  •  Հաճախորդների հետ աշխատելու և հաղորդակցվելու ունակություններ։

About Onesoft LLC

Onesoft LLC is a franchise of 1C.