Overview

“InfoExpert LLC” is looking for a “1C ծրագրավորող”.

Responsibilities:

Աշխատանքային պարտականությունները ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում հետևյալով՝

  • Սպասարկել 1C ծրագրային լուծումներ
  • Իրականացնել 1C համակարգի մոնիթորինգ, շտկել անսարքությունները և իրականացնել կարգավորման աշխատանքներ
  • Թեստավորել իր կողմից կատարված աշխատանքները
  • Կազմել հաշվետվություններ
  • Համագործակցել հաշվապահների և մեր սպասարկման թիմի հետ՝ ուղղված համակարգի զարգացման ուղղությունների մշակմանը և նոր ֆունկցիոնալի ավելացմանը։