Overview

"Արարատի Կոնյակի Գործարան" ՍՊԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում օֆիս-մենեջերի գրասենյակում աշխատելու համար:

Responsibilities:

-պայմանագրերի կնքում
-նամակագրություն
-բանակցությունների վարում
-վաճառքի կազմակերպում

Required Qualifications:

-ռուսաց լեզվի գերազանց իմացություն
-համակարգչից օգտվելու հմտություններ