Overview

Էլեկտրական սարքերի շահագործում և սպասարկում

Responsibilities:

-կատարում է էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ, էլեկտրական սարքերի շահագործում և սպասարկում
-Մոնտաժում է նոր էլեկտրական ցանցերը, տեղադրում է լամպեր, վարդակներ
-Կատարում է ընթացիկ և պլանային վերանորոգումներ` կազմակերպության վարչական և արտադրական հատվածներում
-Իրականացնում է էլեկտրասարքավորումների պլանային վերանորոգման աշխատանքեր

Required Qualifications:

-Մասնագիտական որակավորում
-Մասնագետը պետք է ունենա աշխատելու թույլտվություն (լիցենզիա),
-Համապատասխան աշխատանքային փորձ
-Ուշադիր և համակարգված աշխատելու ունակություն