Overview

«Երեմյան Փրոջեքթս» ընկերությունը փնտրում է աշխատակից Գլխավոր Հաշվապահի Տեղակալի հաստիքի համար։

Responsibilities:

-Հաշվապահական հաշվառման բաժնի աշխատանքի վերահսկողություն, ներառյալ հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթավորումն ու հաշվապահական հաշվառման ծրագրում գործարքների գրանցումը,
-Հարկային, վիճակագրական և ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող հաշվետվությունների կազմում,
-Բանկային գործառնությունների իրականացում և վերահսկում,
-Ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրման վերահսկում,
-Հարկային ոլորտին առնչվող իրավական ակտերի փոփոխությունների, նախագծերի ուսումնասիրում,
-Ներմուծման գործարքների հաշվառում (ԵԱՏՄ և 3-րդ երկրներ), ապրանքանյութական պաշարների ինքնարժեքի ձևավորում

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն
-Առնվազն 4 տարվա աշխատանքային փորձ
-ՀԾ գերազանց իմացություն, Հարկային օրենսգրքի դրույթների վարժ իմացություն
-Excel ծրագրի գերազանց իմացություն, անգլերեն լեզվի աշխատանքային մակարդակի իմացություն
-ACCA հաշվապահական որակավորման համապատասխան աստիճանի առկայությունը համարվում է առավելություն