Overview

SoftConstruct ընկերությունը փնտրում է պատասխանատու, կազմակերպված, գերազանց համակարգչային հմտությունների իմացությամբ տեսահսկման օպերատորի:

Responsibilities:

-Տեսադիտման միջոցով հետևել հաճախորդի սպասարկման որակին՝ հյուրընկալել, պատվերի տրման և սպասարկման ժամանակահատվածին
-Տեսադիտման միջոցով համեմատել հաճախորդին փաստացի մատուցված և ծրագրով տպված հաշվի մեջ առկա ապրանքները
-Տեսադիտման միջոցով հետևել պահեստային փաստացի մուտք եղած ապրանքանյութական արժեքների քաշին, քանակին, դրանք համեմատելով պահեստամատյանում և ծրագրում առկա քանակների հետ
-Տեսադիտման միջոցով հետևել սպասարկող անձնակազմի կողմից իրենց ֆունկցիոնալ պարտականությունների պատշաճ կատարմանը
-Տեսադիտման միջոցով հետևել հաճախորդի կողմից ելքագրվող գումարի և մուտքերի համապատասխանությունը ծրագրի հետ
-Մասնակցել գույքագրումների
-Համակարգել թիմային աշխատանքները և հետևել թիմակիցների ընթացիկ աշխատանքներին
-Պարբերաբար ներկայացնել անհրաժեշտ հաշվետվություններ:

Required Qualifications:

-Ցանկալի է բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն
-Մինչև 1 տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում
-Գերազանց համակարգչային հմտություններ՝ այդ թվում excel, word
-Աշխատանքում պահանջվում է ազնվություն, անկողմնակալություն, և անկախություն, արագ և ճիշտ կողմնորոշվելու ունակություն, լարված մթնոլորտում աշխատելու ունակություն, ուշադրություն մանրուքների նկատմամբ, վերլուծական միտք
-Թիմային աշխատանքի ունակություններ: