Overview

Responsibilities:

-Կառավարում է Ընկերության ֆինանսական հոսքերը
-Մշակում է Ընկերության ֆինանսական ռազմավարությունը
-Իրականացնում է գործարքների ֆինանսատնտեսական վերլուծություն
-Կազմակերպում է ընկերության բիզնես-պլանը կազմելու աշխատանքները
-Ղեկավարում է ֆինասական և հաշվապահական ստորաբաժանումները
-Վերահսկում է պահանջվող ֆինանսական հաշվետվությունների ժամանակին և պատշաճ կատարման գործընթացը
-Ընկերության ֆինանսական և տնտեսական գործունեության վերլուծություն

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ ֆինանսների ոլորտում
- Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ նշված պաշտոնում
- Աշխատանքային ներդրումային անշարժ գույքի և կառուցապատման ոլորտում կայացրած ծրագրերի, որպես ֆինանսական միջոցների ներգրավման և ապահովման պատասխանատու
-Համակարգչային տեխնիկայի, MS Office, 1C, ՀԾ հմուտ տիրապետում
-Ոլորտին առնչվող նորմատիվ և օրենսդրական ակտերի տիրապետում
-Հարկային և հաշվապահական հաշվառման հաշվետվությունների վարման իմացություն
-Հայերեն, ռուսերեն լեզուների իմացություն