Overview

Ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում գյուղատնտեսության, թռչնաբուծության, մորթի, մսամթերքի և կաթնամթերքի վերամշակման ոլորտում փորձառու ղեկավարի, ով կկազմակերպի վերոնշյալ աշխատանքների ողջ գործընթացը:

Responsibilities:

-Գյուղատնտեսության, թռչնաբուծության, մորթի, մսամթերքի և կաթնամթերքի վերամշակման աշխատանքների ողջ գործընթացի կազմակերպում
-Թռչնաբուծարանի արտադրության համար տեխնիկական գործընթացների մշակում և իրականացում
-Սննդի անվտանգության պահանջների կատարում
-Արտադրության արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում
-Ապրանքների պահեստավորման վերահսկում
-Արտադրության հսկողության ծրագրերի մշակում և իրականացում
-Սարքավորումների ծանրաբեռնվածության հաշվարկ, սարքավորումների պատշաճ շահագործում
-Արտադրության ծախսերի նվազեցմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում
-Ապրանքների որակի վերահսկում և պատրաստի արտադրանքի ելքային հսկողություն

Required Qualifications:

-Աշխատանքայի փորձ թռչնաբուծական, խոզաբուծական համալիրների, կաթի վերամշակման արտադրամասի, ինտենսիվ այգիների հետ
-Համապատասխան կրթություն
-Վարորդական իրավունքի առկայություն, մեքենա վարելու փորձ,
-Թիմում աշխատելու ունակություն
-Սթրեսային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն
-Վերլուծական մտածելակերպ
-Բանակցային հմտություններ
-Նորը սովորելու մեծ ցանկություն