Overview

Պաշտոնը Վաճառքի մենեջեր pre-seller / Proshyan brandy factory/

Վայրը Հայաստան, Երևան Աշտարակի խճ 2 ա

Responsibilities:

-Պատվիրատուների ներգրավում
-Առկա գործընկերների հետ կապի պահպանում
-Պոտենցիալ պատվիրատուների հետ բանակցությունների վարում
-Վաճառքի իրականացում
-Վաճառքի արդյունքների վերլուծում և հաշվետվության ներկայացում
-Վաճառակետերում ապրանքների որակի և քանակի վերահսկողություն
-Մերչնդայզինգի իրականացում վաճառակետերում

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն
-Աշխատանքային փորձը վաճառքի ոլորտում պարտադիր է
-Հաղորդակցման բարձր հմտություններ
-Բանակցություններ վարելու ունակություն
-Վերլուծական մտածողություն