Overview

Բեթկոնստրակտ ընկերությունը փնտրում է պատասխանատու, մանրուքներին ուշադիր ներքին աուդիտի մասնագետի, ով կմիանա մեր դինամիկ և պրոֆեսիոնալ թիմին:

Responsibilities:

-Ֆինանսական հաշվետվությունների ստուգում
-Մատակարարներին կատարված վճարումների ստուգում` ստացված հաշիվ-ապրանքագրերին եւ ձեւակերպված պահեստի մուտքերին համապատասխան,
-Դեբիտոր/կրեդիտորների հաշվետվության վարման ստուգում,
-Հաշվարկների ստուգում եւ համադրում
-Աշխատավարձերի, պարգեւավճարների, վերջնահաշվարկների, հիվանդության թերթիկների հաշվարկի եւ փոխանցումների ստուգում
-Գույքագրման իրականացում
-Տվյալների բազաների եւ էլեկտրոնային աղյուսակների հետ աշխատանք:

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն՝ ֆինանսներ, հաշվապահություն կամ աուդիտ
-Աշխատանքային փորձը ցանկալի է
-Համակարգչային հմտություններ՝ Excel, Word, ՀԾ ծրագրերի իմացություն
-Անգլերեն, ռուսերեն լեզուների իմացություն
-Թիմային աշխատանքի ունակություն եւ պատրաստակամություն
-Ստեղծարար միտք, ճկունություն, ինքնուրույն աշխատելու կարողություն, պատասխանատվություն: