Overview

Մասնագետ-գանձապահ, Վանաձոր մասնաճյուղ

Ստորաբաժանում՝ մասնաճյուղ

Աշխատանքային գրաֆիկ՝ Ամբողջական դրույք

Վերջնաժամկետ՝ 16/08/2020

Իրականացնել հաճախորդների հաշիվներին մուտքագրում և ելքագրում, փաստաթղթերի ձևակերպում, գործարքների իրականացում, քարտերի սպասարկում, իրականացված գործարքների փաթեթների ձևավորում և ստուգում:

Աշխատավարձ և արտոնությունների փաթեթ

Մրցակցային: «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ աշխատակիցների համար սահմանված արտոնությունների փաթեթ, այդ թվում տարեկան պարգևավճար, ապահովագրական փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, բազմաբնույթ վերապատրաստումներ, անհատական մասնագիտական զարգացման պլան և այլն:

Responsibilities:

-Հաճախորդների հաշիվներին կանխիկ գումարների մուտքագրում և ելքագրում, սկզբնական փաստաթղթերի ձևավորում, ստեղծված փաստաթղթերի հիման վրա հաճախորդներից կանխիկ գումարի ընդունում և տրամադրում
-Կանխիկ և անկանխիկ արտարժույթի փոխարկման գործառնությունների ձևակերպում, հաճախորդի սպասարկում
-Հաճախորդների կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարականների ընդունում, մուտքագրում, համապատասխան գործարքների իրականացում
-Արագ փոխանցումների կատարում,
-Պլաստիկ քարտերի սպասարկում
-Օրվա ընթացքում կատարված գործարքների գծով հիմնավորող փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում և ստուգում
-Այլ ընթացիկ աշխատանքների կատարում:

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն. ցանկալի է հաշվապահության, ֆինանսների, տնտեսագիտության ոլորտներում
-Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ (որից, առնվազն 1տարի հաճախորդների սպասարկման ոլորտում)
-Կանխիկ դրամով աշխատելու փորձառությունը ցանկալի է
-Microsoft Office-ի լավ իմացություն, ՀԾ Բանկ0 համակարգի իմացությունը ցանկալի է:
-Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
-Բանկային գործի և գործառնությունների, բանկային և քաղաքացիական օրենսդրության, հաշվապահական հաշվառման իմացություն
-Գերազանց հաղորդակցման հմտություններ, բարեկիրթ պահելաձև
-Ուշադիր աշխատելու ունակություն
-Թիմային աշխատանքի ունակություններ
-Կոնֆլիկտային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն:

About Ameriabank CJSC

Ameriabank is a corporate bank with integrated investment-banking and a limited number of retail banking services. The united team of Ameriabank and Ameria Group Companies provides individual financial-banking solutions. We carve out paths for improveme