Overview

Փոխտնօրենը պատասխանատվություն է կրում ռեստորանի ամենօրյա բնականոն աշխատանքի կազմակերպման համար: Իրականացնում է ամենօրյա պլանավորում, նյութատեխնիկական ապահովումը, գույքերի խնամքի կազմակերպումը, ընթացիկ խնդիրների օպերատիվ լուծումը:

Responsibilities:

-Կազմակերպում և վերահսկում է ռեստորանի աշխատանքը,
-Ապահովում է մասնաճյուղի բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումների որակյալ աշխատանքի համար
-Համակարգում է սպասարկող անձնակազմի աշխատանքը, վերահսկում սպասարկման չափանիշների պահպանումը, աշխատողների աշխատանքի որակը
-Հանձնարարություններ է տալիս տվյալ օրվա համար, ցուցումներ է տալիս աշխատանքի վերաբերյալ և տեղաբաշխում է անձնակազմը, կատարում է պլանավորում օրվա կտրվածքով
-Մասնակցում է սպասարկող, մաքրության և տեխնիկական անձնակազմի ընտրությանը, կազմակերպում է նրանց ուսուցումը, կատարում է աշխատանքի բաժանում
-Ուսումնասիրում է ռեստորանի հաճախորդների արձագանքները, վերլուծում է բողոքները, ցանկությունները, առաջարկությունները, վերհանում ռեստորանի աշխատանքի թերությունները և սպասարկման տնօրենի հետ համագործակցելով լուծումներ է առաջարկում
-Վերահսկում է անհրաժեշտ ապրանքանյութական ռեսուրսների պաշարների առկայությունը մասնաճյուղում
-Օրական հաշվետվություն է ներկայացնում մասնաճյուղի տնօրենին ռեստորանի վիճակի , ծախսերի, խնդիրների վերաբերյալ

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն
-Կառավարման փորձ՝ նվազագույնը 4 տարի
-Թիմ ղեկավարելու ունակություն
-Հետևողականություն աշխատանքում
-Պլանավորելու գերազանց ունակություն