Overview

Ամրհոլդինգն աշխատանքի է հրավիրում գլխավոր հաշվապահի:

Responsibilities:

-Կազմակերպել հաշվապահական հաշվառման գործընթացները՝ ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան,
-Վարել հաշվապահական հաշվառումը, ժամանակին և պատշաճ կերպով կազմել և ներկայացնել ֆինանսական հաշվետվությունները,
-Պատրաստել տարեկան, եռամսյակային և ամսական ֆինանսական հաշվետվություններ,
-Վերահսկել Ընկերության դրամական հոսքերը, վճարումները, դեբիտորական պարտքերը,
-Կազմակերպել հարկային վճարումների իրականացում` ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետներում և կարգով,
-Պահպանել հաշվապահական փաստաթղթերի, հաշվարկների և վճարային պարտավորությունների ձևակերպման կարգը,
-Կազմել եկամուտների և ծախսերի, բյուջեի օգտագործման, այլ հաշվապահական, վիճագրական հաշվետվությունների վերաբերյալ
-հավաքական հաշվետվության,
-Իրականացնել կազմակերպության գույքի, հիմնական միջոցների, պարտավորությունների հաշվառում:
-Կատարել Ընկերության նյութական արժեքների գույքագրում, ինչպես նաեւ կազմել համապատասխան ակտեր։

Required Qualifications:

-Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն,
-Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ գլխավոր հաշվապահի պաշտոնում (փորձը շինարարական
-ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն),
-ՀՀ հարկային օրենսդրության և այլ հարակից իրավական ակտերի գերազանց իմացություն,
-ՀԾ-Հաշվապահ 7 համակարգով աշխատելու փորձ