Overview

ՄԻՍՄԱ ընկերությունը փնտրում է օպերատիվ տպագրության ոլորտի մասնագետ:

Responsibilities:

-Իրականացնել աշխատանքներ օպերատիվ տպագրության ոլորտում
-Կատարել դիզայներական աշխատանքներ, որոնք բխում են ընկերության կողմից առաջարկվող ծառայությունների ցանկից
-Վարել նամակագրություն

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն
-Աշխատանքային փորձ
-Համակարգչային ծրագրեր Corel draw, Photoshop, Microsoft office, ինտերնետի տիրապետում -պարտադիր 
-Adobe Illustrator, Auto CAD, Adobe Acrobat , Adobe illustrator, inDesign – ցանկալի 
-Տպագրականն սարքերի հետ աշխատելու հմտություն
-Այլ պահանջներ
-Ակտիվություն սոցիալական կայքերում
-Ճկունություն
-Արագ մտածելու և կողմնորոշվելու ունակություն
-Թիմային աշխատանքի ունակություն 
-Հաղորդակցման հմտություններ 
-Կազմակերպչական հմտություններ
-Պատասխանատվության զգացում և բարեխիղճ վերաբերմունք
-Ինքնուրույն որոշում ներկայացնելու ունակություն