Overview

Կազմակերպությանն անհրաժեշտ է երիտասարդ և բարեկիրթ անձնավորություն գործավարուհու թափուր պաշտոնի համար:

Աշխատանքային ժամերն են` 9:00-18:00:

Responsibilities:

-Պատասխանել բոլոր մուտքային զանգերին
-Ապահովել վաճառք մուտքային զանգերի միջոցով
-Պատշաճ կերպով դասակարգել առօրյա գործունեությունը
-Կազմակերպել հանդիպումներ, սեմինարներ, խորհրդակցություններ
-Աջակցել անձնակազմին բոլոր վարչական հարցերում
-Աշխատանքային օրվա վերջում ամփոփել և տնօրենին զեկուցել կատարված աշխատանքների մասին

Required Qualifications:

-Համակարգչային գիտելիքներ
-Հեռախոսազրույց վարելու ունակություն
-Գրավոր և բանավոր հաղորդակցվելու ունակություն
-Կազմակերպչական և ղեկավարական մոտեցում ցուցաբերելու ունակություններ
-Թղթավարություն վարելու ունակություն
-Գաղտնապահություն
-Պատասխանատվության զգացում
-Աշխատանքի պլանավորման ունակություն
-Արագ և ճիշտ կողմնորոշվելու ունակություն
-Գործընկերների հետ համագործակցելու ունակություն