Overview

Responsibilities:

-Հաշիվ-ապրանքագրերի համակարգչային ծրագիր ներմուծում, համակարգում և արխիվացում
-ՀԾ ծրագրով պահեստի մուտքերի/ելքերի գրանցում, պատրաստի արտադրանքի թողարկում
-Առաքման գրքերի պատշաճ լրացման հսկողություն
-Այլ հաշվապահական պարտականությունների իրականացում

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտական)
-Հաշվապահական հաշվառման ոլորտում 1 տարվա աշխատանքային փորձ
-ՀԾ Առևտուր և e-invoicing ծրագրերի իմացություն
-Excel-ի ֆունկցիաներով աշխատելու իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
-Արագաշարժություն
-Վերլուծական մտածողություն
-Պատասխանատվության բարձր զգացում