Overview

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Responsibilities:

-Բանկի կողմից տրամադրվող վարկային փաթեթների գրանցում և ուսումնասիրություն
-Գխամասային գրասենյակի կողմից տրամադրվող վարկերի
-համապատասխան պայմանագրերի կազմում, տրամադրում հաստատման
-Գլխամասային գրասենյակի կողմից տրամադրվող վարկերի վարկային փաթեթների արխիվացում
-Վարկային փաթեթների փաստաթղթային նախնական մոնիտորինգի իրականացում
-Ամբողջական փաթեթների ձևավորում և պատրաստում
-Բանկի կողմից կնքվող գործարքներում ներկայացուցչության իրականացում /նոտարական գործարքի իրականացում և գրավների պետական գրանցման ներայացում /
-Համապատասխան հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում
-Համապատասխան տեղեկանքների, գրությունների նախագծերի կազմում
-տրամադրում ստորագրման վարչության պետի հանձնարարականների, առաջադրանքների պատշաճ մակարդակով կատարման ապահովում
-Կրում է պատասխատվություն սահմանված պարտականություները լիարժեք և պատշաճ կերպով կատարելու համար

Required Qualifications:

-Կրթություն բարձրագույն /նախընտրելի է տնտեսագիտական/
-Ցանկալի է նվազագույնը 3 ամսվա փորձ ֆինանսաբանկային
-ոլորտում/մասնագիտական կրթության պարագայում/
-Լեզուներ՝
-Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)Ռուսերեն լեզվի տիրապետում` հաշվետվությունների կազմման և հաճախորդների հետ բացատրման նպատակով (լավ)
- Այլ օտար լեզուների տիրապետում (ցանկալի է)
-Հմտություններ Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office, Excel)
-Գործարար որակներ Հաղորդակցվելու կարողություններ, համագործակցելու հմտություններ, բանակցելու ունակություններ, պատասխանատվության զգացում, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն, վերլուծելու ունակություն