Overview

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ միայն նախնական ընտրություն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Responsibilities:

-Ընկերության պահեստից արտադրանքի ընդունում և հաշվառում
-Արտադրանքն առաքելիս առաքման մեքենայում արտադրանքի պատշաճ մաքրության և դասավորվածության ապահովում
-Արտադրանքի հետ մեկտեղ վաճառակետերին հաշիվ-ապրանքագրերի հանձնում
-Անհրաժեշտության դեպքում վաճառակետերից պատվերների ընդունում
-Առաքված արտադրանքի ծավալների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում

Required Qualifications:

-Առնվազն մեկ տարվա համապատասխան աշխատանքի փորձ
-Թվաբանության վարժ գիտելիքներ
-Հաղորդակցվելու և բանակցելու լավ ունակություններ
-Պատասխանատվության բարձր զգացում
-Սեփական մեքենա