Overview

Responsibilities:

-էլ. նամակագրության վարում
-հյուրերի դիմավորում և հյուրասիրության կազմակերպում
-ստացվող և ուղարկվող թղթակցության հաշվառում, ընթացիկ արխիվային փաստաթղթերի համակարգում և պահպանում
-գրասենյակային առօրյայի համակարգում, կազմակերպչական այլ աշխատանքներ
-տնօրենի կողմից հանձնարարված այլ գործեր և պաշտոնից բխող այլ գործառույթներ
-ՌԴ-ի գործընկերների հետ աշխատանքի համակարգում

Required Qualifications:

-անգլերենի գերազանց իմացություն
-բարձրագույն կրթություն
-Microsoft Office (Word, Excel) փաթեթի գերազանց իմացություն
-հայերեն, ռուսերեն լեզուների իմացություն
-կազմակերպչական հմտություններ
-թիմում աշխատելու ունակություն
-հաղորդակցման գերազանց կարողություն
-ազնիվ, պատասխանատու, պարտաճանաչ