Overview

Դրամարկղի անխափան աշխատանքի ապահովում

Responsibilities:

- Դրամարկղի անխափան աշխատանքի ապահովում;
- Բանկի քաղվածքների մուտքագրում;
- Դրամարկղի մնացորդների նկատմամբ հսկողություն ընկերության ներքին իրավական ակտերի համապատասխան;
- Աշխատանքային օրվա վերջում դրամարկղի ստուգում, վերջնական մնացորդի դուրս բերում, դրամապահոցի պատշաճ ձևով հանձնում գլխավոր հաշվապահին
- Տիրապետում է գործարքների իրականացման համար անհրաժեշտ
տեղեկատվությանը;

Required Qualifications:

Գանձապահի աշխատանքային փորձ առնվազն 5 տարի պարտադիր է

Համակարգչային հմտություններ` Excel