Overview

Responsibilities:

-Պլանավորում, ուղղորդում և կոորդինացնում է ընկերության բոլոր տեսակի գործունեությունները
-Պատասխանատու է ընկերության շահութաբերության և արդյունավետության համար
-Վերահսկում է ընկերության հիմնական գործառույթները
-Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն
-Համակարգչային գրագիտություն (MS Office իմացություն)
-Թիմում աշխատելու ունակություն
-Սթրեսային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն
-Վերլուծական մտածելակերպ
-Բանակցելու հմտություններ

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն շինարարության կամ տնտեսագիտության ոլորտում
-Աշխատանքային փորձ կառուցապատման ոլորտում առնվազն 3 տարի
-Առնվազն 5 տարի եղած լինի Հայաստանում
-Ցանկալի է ունենա վարորդական իրավունք և սեփական մեքենա