Overview

Responsibilities:

-Պլանավորում, ուղղորդում և կոորդինացնում է ընկերության բոլոր տեսակի գործունեությունները
-Պատասխանատու է ընկերության շահութաբերության և արդյունավետության համար
-Վերահսկում է ընկերության հիմնական գործառույթները, ներառյալ մարդկային ռեսուրսների, ֆինանսների, իրացման, մարքեթինգի և լոգիստիկայի կառավարումը

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ ֆինանսների ոլորտում, գիտական աստիճանի առկայություն (գիտությունների թեկնածու)
-Աշխատանքային փորձ ներդրումների և կառուցապատման ոլորտում առնվազն 5 տարի
-Աշխատանքային փորձի ընթացքում առնվազն 10 կայացած ներդրումային պրոյեկտների մասնակից
-Ցանկալի է ունենա վարորդական իրավունք և սեփական մեքենան