Overview

Responsibilities:

-Նախահաշիվ կազմելու փորձ
-Նախահաշիվները և գնագոյացումները վերլուծել և համեմատել ներկա շուկայական գների հետ
-Տեխնիկական և նախագծային բոլոր փաստաթղթերի իմացություն, ПТО բաժնի աշխատանքների իմացություն
-Իրականացնել գնագոյացման հաշվարկ և ներկայացնել հաստատման

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն շինարարության կամ տնտեսագիտության ոլորտում
-Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ
-Շինարարական մրցույթների և տենդերների աշխատանքների կազմակերպում
- Պետական գնումների վերաբերյալ նորմատիվաիրավական ակտերի իմացություն
-Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն
-Համակարգչային գրագիտություն (MS Office իմացություն)
-Թիմում աշխատելու ունակություն
-Ցանկալի է ունենա վարորդական իրավունք և սեփական մեքենա
-Սթրեսային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն
-Վերլուծական մտածելակերպ
-Բանակցելու հմտություններ