Overview

Responsibilities:

-Մասնակցել պետության, միջազգային կառույցների և համայնքների կողմից իրականացվող գնման գործընթացներին
-Փնտրել և գտնել մատակարարման համար անհրաժեշտ ապրանքները
-Հաստատել գործընկերային հարաբերություններ արտասահմանյան գործընկերների հետ
-Իրականացնել գնագոյացման հաշվարկ և ներկայացնել հաստատման
-Հետևել ներմուծման ողջ գործընթացին և համակարգել աշխատանքները
-տրասպորտային և բրոքերային ընկերությունների հետ

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն
-Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ ներմուծման և ՀՀ-ում պետական ու միջազգային կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող գնումների մասնակցության ոլորտում
- Պետական գնումների վերաբերյալ նորմատիվաիրավական ակտերի իմացություն
-Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն
-Համակարգչային գրագիտություն (MS Office իմացություն)
-Թիմում աշխատելու ունակություն
-Սթրեսային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն
-Վերլուծական մտածելակերպ
-Բանակցելու հմտություններ