Overview

Բարեկամություն Բիզնես Կենտրոնում աշխատանքի է հրավիրվում Գլխավոր ինժեներ

Responsibilities:

-Շին. հրապարակներում ընթացիկ պրոյեկտների վերահսկում և կառավարում
-աշխատողներին ճիշտ ուղղորդում, գործընկերների հետ հաղորդակցում գծագրական, շինարարական հարցերով
-աշխատանքների տեխնիկական պատասխանատվություն
-պատվիրատուի պահանջներին համապատասխան ճիշտ լուծումների առաջադրում
-որակի հսկողություն աշխատանքի ժամանակացույցի համաձայն

Required Qualifications:

-Մասնագիտական որակավորում շինարարության ոլորտում
-առնվազն 5 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ խոշոր կապալառու կազմակերպություններում
-Մեքենա վարելու փորձը և վարորդական իրավունքի առկայությունը ցանկալի է