Overview

Ընկերությունը փնտրում է փորձառու հաշվապահ:

Responsibilities:

-Ընկերության հաշվապահական հաշվառման համար տեղեկատվության հավաքագրում
-Ապրանքանյութական արժեքների, հիմնական միջոցների հաշվառում, դրանց շարժի հետ կապված գործառնությունների արտացոլում հաշվապահական հաշվառման մեջ
-Դրամական միջոցների հաշվառման ապահովում, դրանց շարժի հետ կապված գործառնությունների արտացոլում հաշվապահական հաշվառման հաշիվներում
-Երրորդ երկրներից և ԵՏՄ տարածքից ներմուծված ապրանքների համար ինքնարժեքի հաշվարկում, օրենսդրությամբ սահմանված հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում
-Աշխատավարձերի, արձակուրդային վճարների և նպաստների հաշվարկում ՀՀ օրենսդրության համաձայն,
-Ներքին հաշվետվությունների կազմում
-Վիճակագրական ծառայություն ներկայացվող հաշվետվությունների կազմում,
-Բանկային փոխանցումների իրականացում
-Գնորդների և մատակարարների գծով դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հսկողության իրականացում
-Գործուղման ծախսերի հաշվարկում
-Excel ծրագրով վերլուծությունների իրականացում և հաշվետվությունների կազմում
-Հաշվապահական տվյալների մուտքագրման ճշտության ստուգում
-Անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարված այլ առաջադրանքների կատարում

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն՝ հաշվապահի/ֆինանսիստի/տնտեսագետի մասնագիտությամբ
-Առնվազն 3 տարվա հաշվապահի աշխատանքային փորձ ներմուծմամբ զբաղվող կազմակերպությունում
-Word, Excel և ՀԾ գերազանց իմացություն
-Հարկային օրենսդրության և հաշվապահական հաշվառումը կանոնակարգող օրենսդրության իմացություն
-Պատասխանատու և պարտաճանաչ մոտեցում աշխատանքին, վերջնաժամկետների պահպանում
-Հաղորդակցման ունակություններ
-Թիմում աշխատելու ունակություն