Overview

Responsibilities:

-Իրականացնել կաթսայատան, օդորակման և օդափոխության սարքավորումների
-ընթացիկ սպասարկում (իրականացվում է նախնական ուսուցում)
-Ապահովել բոլոր ինժիներական համակարգերի անխափան աշխատանքը
-Իրականացնել էլ․ ցանցի, ջրագծերի սպասարկման և ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ
-Ըստ անհրաժեշտության կատարել կոսմետիկ վերանորոգման և սանտեխնիկական աշխատանքներ, կենտրոնի ներկայանանալի տեսքի և անխափան աշխատանքների ապահովման նպատակով
-Իրականացնել շենքի սպասարկման համար անհրաժեշտ նյութերի նախնական պատվերներ
-Իրականացնել անհրաժեշտ նյութերի պահեստավորման աշխատանքներ

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական կրթություն
-Էլ․ ցանցերի վերանորոգման, սանտեխնիկական աշխատանքների կատարման փորձառություն