Overview

“Էյ ընդ Էմ Ռեյր” ՍՊԸ-ն փնտրում է Վաճառքի Մենեջեր:

Responsibilities:

-Վերահսկել վաճառքի ընթացքը՝ ստեղծելով բիզնես պլան, որը կվերահսկի վաճառքը, եկամուտը և ծախսը
-Հետևել պլանավորված նպատակներին
-Վաճառքի թիմի հետ համատեղ սահմանել անհատական վաճառքի նպատակներ
-Հետևել վաճառքի նպատակներին և տեղեկացնել արդյունքների մասին
-Վերահսկել վաճառքի թիմի գործունեությունը և աշխատանքի կատարումը
-Մասնակցել վաճառքի թիմի անդամների անխատանքի ընդունման հարցազրույցներին, ինչպես նաև նրանց համար ուսուցումների կազմակերպմանը
-Տրամադրել մանրամասն և ճշգրիտ վաճառքի կանխատեսում
-Առաջնորդել վաճառքի բաժնի աշխատակիցներին հասնելու վաճառքի նպատակակետին:
-Իրականացնել շուկայի ուսումնասիրություն և վերլուծություն

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն բիզնեսի, մարկետինգի կամ դրան առնչվող ոլորտում
-Ամենաքիչը 3 տարվա աշխատանքային փորձ, որն ուղղակիորեն կապված է եղել նշված պարտականություններին
-Թիմն առաջնորդելու և նպատակներին հասնելու կարողություն
-Առաջնորդության գերազանց հմտություններ
-Անգլերեն լեզվի գերազանց իմացություն
-Ռուսերեն լեզվի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն
-Հմտություններ
-Վերլուծական մտածողություն, գերազանց հետազոտական հմտություններ
-Առաջնորդին բնորոշ հատկանիշներ առողջ դատողությամբ, ուշադրություն մանրուքների նկատմամբ
-Ճնշման տակ աշխատելու ունակություն
-Ինքնուրույն և թիմում աշխատելու ունակություն
-Գերազանց միջանձնային և հաղորդակցման հմտություններ