Overview

“ProfTax” հաշվապահական ընկերությանը անհրաժեշտ է մասնագիտական բարձր հատկանիշներով օժտված “Ավագ հաշվապահ”:

Աշխատանքի գրաֆիկ Երկ-ՈՒրբ 10:00 – 18:00

Վայրը – Արշակունյաց 49 – 23

Responsibilities:

-Ֆինանսական վերլուծության միջոցների տիրապետում
-Բյուջեի պլանավորում և վերահսկում
-Հաշապահական և հարկային հաշվառման վարում
-Հաշվետվությունների վերլուծում, կազմում և ներկայացում
-Փաստաթղթերի կազմում և փաստաթղթաշրջանառության վարում
-Հաշվապահական ձևակերպումների իրականացում
-Ապրանքանյութական պաշարների անալիտիկ հաշվառման վարում
-Դրամական միջոցների հաշվառման ապահովում, դրանց շարժի հետ կապված գործառնությունների արտացոլում հաշվապահական հաշվառման մեջ
-Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի անալիտիկայի վարում
-Ներքին հաշվետվությունների կազմում

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն՝ Հաշվապահի և (կամ) Ֆինանսիստի և (կամ) Տնտեսագետի մասնագիտությամբ
-Առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ հաշվապահության ոլորտում
-ՀՀ հարկային օրենսդրության և այլ հարակից իրավական ակտերի խորը իմացություն
-ՀԾ հաշվապահական ծրագրի իմացություն
-Համակարգչից վարժ օգտվելու, ինչպես նաև Excel, Word ծրագրերով աշխատելու կարողություն
-Անգլերենի և Ռուսերենի իմացությունը կարող է դիտվել որպես առավելություն
-Պատասխանատու և պարտաճանաչ մոտեցում աշխատանքի
-Թիմային աշխատանքներ կատարելու ունակություն

About ProfTax LLC

ProfTax ընկերությունը ավելի քան 10 տարի է, ինչ մասնագիտանում է ֆինանսական, հաշվապահական և հարկային ծառայությունների մատուցման բնագավառներում�